eProgramy

Obraz przedstawia laptopa na tle miasta, z wypływającym z ekranu strumieniem bitow