O programie

Przeznaczenie

Obsługa rezerwacji programów w systemie eProgramy PWSTE

Serwis opracowano na potrzeby PWSTE w Jarosławiu, w celu rezerwacji sesji dla zdalnego dostępu do programów, udostępnianych studentom na komputerach Uczelni, w ramach projektu eProgramy.

Zasługi:
  • Andrzej Ciechanowski - opracowanie serwisu web
  • Andrzej Kierepka - serwis oprogramowania na stacjach roboczych
  • Grzegorz Gumieniak - program do weryfikacja rezerwacji na stacji roboczej
System zbudowano z użyciem:
  • Django 3.2
  • Python 3.6
  • Boostrap CSS 4.6
  • jQuery 3.5

Ilustracja na stronie startowej autor Gerą Altmann z Pixabay