Obsługa rezerwacja programów w systemie eProgramy PWSTE

Serwis opracowano na potrzeby PWSTE w Jarosławiu, w celu rezerwacji sesji dla zdalnego dostępu do programów, udostępnianych studentom na komputerach Uczelni, w ramach projektu eProgramy.

Zespół:
  • Andrzej Ciechanowski
  • Andrzej Kierepka
  • Grzegorz Gumieniak
Użyto:

Ilustracja na stronie startowej autor Gerą Altmann z Pixabay