Instrukcja

Informacja dla użytkowników systemu eProgramów.

Ten serwis pozwala na zarezerwowanie programu zainstalowanego na komputerze Uczelni do pracy zdalnej. Dostęp do programu wykorzystuje usługę „Podłączanie pulpitu zdalnego” w skrócie RDP (ang Remote Desktop). Po zarejestrowaniu rezerwacji, serwis udostępni plik z konfiguracją podłączenia dla programu RDP dla tej rezerwacji, który pozwala na automatyczne podłączenia do zarezerwowanego programu.

Film pokazujący jak używać tego serwisu

Jak dokonać rezerwacji

Jedyną możliwością jest skorzystanie z tego serwisu (https://eprogramy.pwste.edu.pl). Praca z tym serwisem wymaga autoryzacji użytkownika.

Należy z menu wybrać opcje „Logowanie”. Autoryzacja jest identyczna jako w serwisie USOSweb, co oznacza że używa się tego samej nazwy użytkownika (login) i hasła. Serwis autoryzuje za pomocą serwisu CAS.

 1. Po zalogowaniu wybieramy opcje „Rezerwacje” – „Lista rezerwacji”. Wyświetlone zostaną rezerwacje zalogowanego użytkownika. System pokazuje dla każdej rezerwacji jej status oraz ikony dla operacji jakie są możliwe do wykonania.
 2. By dodać nową rezerwację należy kliknąć na przycisk „Dodaj rezerwację” (u dołu po lewej stronie). Wyświetli się formatka do zdefiniowania nowej rezerwacji. Należy wybrać program z listy, podać czasu początku rezerwacji oraz ustawić suwakiem czasu trwania sesji. Czas jest zmieniany co 5 minut.
 3. Klikając na przycisk "Dodaj" zapisujemy wprowadzone dane. System wtedy sprawdzi czy jest wolny komputer z wybranym programem w żądanym czasie. Jeśli jest, dopisuje rezerwację, ocznym informuje komunikat na ekranie.
 4. Jeśli nie ma wolnego komputera lub ta rezerwacja nakłada się na inna rezerwację użytkownika, wyświetla komunikat o braku możliwości dodania rezerwacji. Pojawi się wtedy, obok pola z czasem początku, przycisk "Wyszukaj". Pozwala on na wyszukanie przez serwis wolnego terminu. Jeśli zostanie znaleziony wolny termin, ustawia nowy czas początku rezerwacji. Jeśli nie zostanie wyznaczony nowy wyświetlony zostanie komunikat o braku możliwości realizacji rezerwacji
 5. Po dodaniu rezerwacji, system automatycznie wysyła wiadomość o rezerwacji z szczegółowymi informacjami.
 6. System dodatkowo przypomni 30 minut przed rozpoczęciem sesji o rezerwacji, wysyłając kolejną wiadomość. Do tej wiadomości będzie dołączony plik konfiguracji dla usługi "Podłączanie pulpitu zdalnego". Plik ten należy zapisać na dysku. Klikając na niego zostanie uruchomiona usługa RDP z ustawionymi parametrami połączenia dla tej sesji.
 7. Jeśli nie można zarezerwować programu, można spróbować zmniejszyć czas sesji, zmienić godzinę początku. Obłożenie systemu można sprawdzić przez opcje "Rezerwacje", "Harmonogram". Należy podać czasu od jakiego ma być wyświetlony harmonogram. Po kliknięciu na przycisk "Wyświetl harmonogram" zostanie wyświetlona lista rezerwacji na kolejne 24 godziny z podziałem na komputery.

Korzystanie z rezerwacji

 1. System 30 minut oraz 10 minut przed początkiem czasu rezerwacji, wyyyła mail z przypomnieniem o rezerwacji wraz z załączonym plikiem konfiguracji dla "Usługi zdalnego podłączenia".
 2. Plik konfiguracji można tez pobrać z strony serwisu (ikona download)
 3. Do komputera z eProgramów można się zalogować dopiero po czasie początku rezerwacji. System nie pozwala na zalogowanie przed i po czasie rezerwacji.
 4. W trakcie pracy system kontroluje czy nie został przekroczony czas rezerwacji.
 5. 10 minut przed końcem czasu sesji, na ekranie komputera wyświetla się komunikat o czasie jaki pozostaje do końca sesji. Użytkownik musi zapisać wyniki swojej pracy w tyum czasie, by ich nie starcić.
 6. System nie ma funkcji przedłużenia trwającej sesji i rygorystycznie przestrzega czasu sesji
 7. Jeżeli użytkownik nie zakończy pracy i nie wyloguje się przed końcem czasu rezerwacji. to zostanie automatycznie wylogowany a wyniki jego pracy mogą ulec utraceniu.
 8. Rezerwacja może być usunięta przed jej początkiem.
 9. Po czasie rozpoczęcia, sesję można ją zakończyć w dowolnym momencie (żołta ikona). Zakończenie spowoduje koniec sesji na zdalnym komputerze, więc należy to wykonać, dopiero gdy zakończeniu pracy, zapisaniu wyników i wylogowaniu z komputera. Zakończenie sesji zwalnia się zasoby ssytemu dla innych osób.
 10. Nie można wykorzystać ponownie pliku zakończonej rezerwacji.

Zasady rezerwacji

Problemy

W razie problemów prosimy o kontakt z Działem Informatyki PWSTE w Jarosławiu.