Raport szczegółowy badania audytowego

Uzyskana ocena: 9.69 / 10

Badanie przeprowadził Dział informatyki PWSTE

Badanie przeprowadzono wg Listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej stron internetowych.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: din@pwste.edu.pl, tel.: (16) 624 40 80

 • Wersja systemu: 1.3.2
 • Data zakończenia badania: 2022-08-18
 • Audytorzy: Andrzej Ciechanowski
 • Badanie zatwierdził:

Poniżej zamieszczono informacje opisujące stan dostępności cyfrowej badanego serwisu na dzień zakończenia badania audytowego. Pominięto obszary, które nie miały zastosowania w badanym serwisie. Dla każdego obszaru wskazano ogólną ocenę (OK/WYŁĄCZENIE/PROBLEM/BŁĄD). Kliknięcie w nazwę obszaru rozwinie szczegółowe informacje o tym obszarze: pytania audytowe, wykryte problemy oraz dodatkowe wskazówki pomocne w ich usunięcie. W wybranych sytuacjach informacje te zostały podzielone na wspólne dla całego serwisu oraz odnoszące się jedynie do wybranych podstron.

W sytuacji wątpliwości czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Działem Informatyki.

Poziom podstawowy

 • Czy widać, który element jest aktywny przy nawigacji klawiaturą?
  Pozytywna
 • Czy przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury jest tekstowa alternatywa multimediów?
  Nie dotyczy
 • Czy jest na stronie pułapka klawiaturowa? (pytanie kluczowe)
  Pozytywna
 • Czy jest ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce?
  Nie dotyczy
 • Czy na stronie jest mechanizm otwierający nowe okno bez udziału użytkownika?
  Nie dotyczy
 • Czy jest na stronie jest mapa strony lub wyszukiwarka?
  Wyłączenie
  Serwis nie posiada jednego pola wyszukiwania. Ze względu na jego specyfikę zastosowano rozbudowane, tematyczne narzędzia wyszukiwania.
 • Czy wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach?
  Pozytywna
 • Czy nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony?
  Pozytywna

 • Czy są elementy, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność? (pytanie kluczowe)
  Pozytywna
 • Czy po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony?
  Pozytywna
 • Czy z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)?
  Pozytywna
 • Czy na stronie jest informacja przekazywana jedynie za pomocą koloru?
  Pozytywna
 • Czy na stronie jest instrukcja odnosząca się do koloru elementu?
  Pozytywna
 • Czy na stronie jest informacje przekazywana jedynie poprzez użycie pozycji lub formy?
  Pozytywna

 • Czy jest automatycznie uruchamiany dźwięk, którego nie da się zatrzymać? (pytanie kluczowe)
  Pozytywna
 • Czy są migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać?
  Pozytywna
 • Czy są tytuły stron i czy mają poprawną strukturę?
  Pozytywna
 • Czy złożony element graficzny ma poszerzony opis?
  Negatywna
  Wykres harmonogramu jest generowany dynamicznie i nie można opisać szczegółowo jego zwartości przed utworzeniem. Jego zawartość przestawia tabela z lista rezerwacji.

 • Czy obok pól formularzy są etykiety mówiące jasno jakie dane wpisać w te pola?
  Pozytywna
 • Czy informacja o błędzie w formularzu jasno opisuje błąd, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników?
  Pozytywna
 • Czy przy błędnie wypełnionych polach pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane?
  Pozytywna
 • Czy w formularzu, związanym ze zobowiązaniami prawnymi lub finansowymi, można zweryfikować i poprawić dane przed ich wysłaniem?
  Nie dotyczy

 • Czy elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje mają opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą?
  Negatywna
  Film instruktażowy na stronie Pomocy nie posiada transkrypcji zawartości, ma opis informujący o krokach operacji
 • Czy film lub animacja zawierające ścieżkę dźwiękową mają napisy dla osób niesłyszących
  Nie dotyczy
 • Czy filmy i animacje mają audiodeskrypcję
  Nie dotyczy

 • Czy w link do dokumentu do pobrania ma informacje o jego formacie, rozmiarze i języku?
  Nie dotyczy

Poziom średni

 • Czy na każdej stronie jest nagłówek <h1> ?
  Pozytywna
 • Czy nagłówki są zdefiniowane w kodzie strony, w odpowiedniej kolejności?
  Pozytywna
 • Czy listy elementów są zdefiniowane w kodzie strony?
  Pozytywna
 • Czy tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi?
  Pozytywna
 • Czy tabela prezentująca dane ma tytuł i opis?
  Pozytywna
 • Czy jest tabela prezentująca dane, stworzona w inny sposób niż znacznikami tabel?
  Pozytywna
 • Czy tabela będąca szkieletem strony ma jasno określoną rolę?
  Nie dotyczy
 • Czy w tabeli będącej szkieletem strony są znaczniki tabeli prezentującej dane?
  Nie dotyczy
 • Czy struktura list definicji jest poprawna?
  Nie dotyczy
 • Czy znaczące informacje generowane poprzez arkusze stylów mają dostępną alternatywę?
  Nie dotyczy
 • Czy elementy HTML służące do uruchomienia akcji są poprawnie użyte?
  Pozytywna
 • Czy cytaty są poprawne określone w kodzie HTML?
  Nie dotyczy
 • Czy ramki na stronie mają tytuły?
  Nie dotyczy
 • Czy są powtarzające się treści/wartości powodujące efekt jąkania się czytnika ekranu?

 • Czy linki menu są zgrupowane w kodzie w listę?
  Pozytywna
 • Czy na stronie są puste linki?
  Pozytywna
 • Czy funkcja linków o tej samej treści jest spójna w całym serwisie?
  Pozytywna
 • Czy cel i działanie linku są łatwe do zrozumienia?
  Pozytywna

 • Czy element <img> przekazujący informacje ma poprawnie sformułowany atrybut <alt> ?
  Pozytywna
 • Czy dekoracyjny element <img> ma pusty atrybut <alt>?
  Pozytywna
 • Czy powtarzające się elementy graficzne mają zawsze taką samą alternatywę tekstową?
  Nie dotyczy

 • Czy zabezpieczenie CAPTCHA jest dostępne cyfrowo? (pytanie kluczowe)
  Nie dotyczy
 • Czy wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane?
  Pozytywna
 • Czy pole formularza ma zrozumiałą informację o formacie danych do wprowadzenia i obowiązku wypełnienia pola?
  Pozytywna
 • Czy pola o podobnym znaczeniu są grupowane w formularzu za pomocą znaczników <fieldset> lub <optgroup>?
  Pozytywna
 • Czy do pól zgrupowanych przez <fieldset> dodany jest także opis grupy w znaczniku <legend>?
  Pozytywna
 • Czy do pól zgrupowanych przez <optgroup> dodany jest także opis grupy w znaczniku <label>?
  Nie dotyczy
 • Czy funkcja autouzupełnianie pola formularza działa poprawnie?
  Nie dotyczy

 • Czy ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami powoduje utratę czytelności?
  Pozytywna
 • Czy na stronie nie ma słów pisanych literami oddzielonymi spacjami?
  Pozytywna
 • Czy na stronie są symbole typu ASCII-Art bez alternatywy tekstowej?
  Nie dotyczy
 • Czy treści obcojęzyczne mają poprawnie zdefiniowany język?
  Nie dotyczy
 • Czy rozmiar czcionek w elementach formularzy jest określany tylko w jednostkach względnych?
  Pozytywna
 • Czy kolor elementu i kolor jego tła są zawsze wspólnie definiowane w arkuszu styków?
  Pozytywna
 • Czy mniejsza szerokość lub wysokość widoku strony nie ogranicza treści ani funkcji i nie wymaga przesuwania widoku strony w poziomie?
  Negatywna
  Ze względu na prezentację danych w układzie tabelarycznym nie jest możliwe skondensowanie ich do szerokości mniejszej niż 780 pikseli. Prezentacja w układzie poziomym na urządzeniu mobilnym nie wymaga przewijania w poziomie.
 • Czy są na stronie znaczniki <blink>, <bgsound> lub <marqee>?
  Pozytywna
 • Czy po wyłączeniu stylów CSS informacje na stronie są czytelne?
  Negatywna
  Ze względu na prezentację danych w układzie tabelarycznym po wyłączeniu arkusza stylów, treści są czytelne ale nie są ułożone w wiersze tak jak przy użyciu CSS
 • Czy selektor CSS outline wyłącza fokus?
  Pozytywna
 • Czy kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1?
  Pozytywna
 • Czy kontrast elementów interfejsu i grafik pozwalających na zrozumienie treści lub niosących ważne informacje w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1?
  Pozytywna
 • Czy linki są spójnie wyróżniane wizualnie?
  Pozytywna

 • Czy kontekst strony zmienia się po samym oznaczeniu elementu fokusem?
  Pozytywna
 • Czy kontekst strony zmienia się bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika lub bez uprzedzenia go o takiej zmianie?
  Pozytywna
 • Czy jest mechanizm automatycznie odświeżający stronę?
  Nie dotyczy
 • Czy jest mechanizm automatycznie przekierowującego stronę do innego adresu?
  Pozytywna
 • Czy są linki do omijania powtarzających się bloków i czy działają one spójnie?
  Nie dotyczyZe względu na charakter serwisu informacja jest wyświetlana w tabelach, podzielonych na strony, mieszczących się na standardowym ekranie. Nie ma potrzeby umieszczania takich linków
 • Czy dodatkowe informacje, pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus, mogą być w pełni kontrolowane przez użytkownika?
  Pozytywna
 • Czy użytkownik może zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi?
  Nie dotyczy
 • Czy funkcja dostępna za pomocą gestu złożonego jest dostępna również za pomocą gestu prostego?
  Nie dotyczy
 • Czy można anulować działanie, którego uruchamia się poprzez gest punktowy lub wciśnięcie klawisza urządzenia wskazującego?
  Pozytywna
  Każda akcja wywołana kliknięciem myszka w przycisk jest poprzedzona przez pytanie lub może być anulowana przez ponowne kliknięcie na przycisk (zmiany status studentów w grupach oraz statusu hostów).

 • Czy na stronie są błędy walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML?
  Pozytywna
 • Czy każda strona ma poprawną deklarację języka?
  Pozytywna
 • Czy w kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji?
  Pozytywna
 • Czy deklaracja DTD jest poprawnie sformułowana w kodzie strony?
  Pozytywna
 • Czy elementy HTML nie są używane tylko do wprowadzenia zmiany wizualnej?
  Pozytywna

 • Czy dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo?
  Nie dotyczy

Poziom zaawansowany

 • Czy każdy element graficzny ma przypisaną poprawnie alternatywę tekstową?
  Pozytywna
 • Czy widoczna etykieta jest zgodną z etykietą dostępną dla technologii asystujących?
  Pozytywna
 • Czy komunikaty o statusie lub błędach są dostępne dla technologii wspomagających bez konieczności przemieszczania fokusa?
  Pozytywna

 • Czy skrypty lub elementy programowalne w inny sposób są w dostępne dla technologii asystujących?
  Pozytywna
 • Czy gdy skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmienia również dla niej alternatywę?
  Nie dotyczy
 • Czy atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki mają swój odpowiednik dla klawiatury i na odwrót?
  Pozytywna
 • Czy treść dynamicznie generowana przez skrypt pojawia się bezpośrednio po elemencie powodującym jej?
  Nie dotyczy
  Kod JavaScriptu służy do wywoływania akcji dla danych i zmiany są prezentowane w tabeli w wierszu w którym jest umieszczony przycisk lub dla dodania elementu w tabeli umieszczonej powyżej. Także filtrowanie danych odnosi się do tabeli powyżej formularza. Wynika to z charakteru serwisu.
 • Czy ramka fokusa jest usuwana za pomocą skryptu?
  Pozytywna
 • Czy wszystkie elementy generowane dynamicznie są dostępne dla technologii asystujących?
  Pozytywna